Organizační výbor

Předsednictvo LODM 2015

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje - předseda
Martin Zrzavecký, primátor města Plzně
Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
Michal Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor ZČU
Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center o. p. s
Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru
Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., náměstek ministra školství pro podporu sportu a mládeže


Organizační tým

Zdeněk Hůrka, vedoucí výkonného vedení
z.hurka@volny.cz

Ladislav Harvánek, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK
tel. 377 195 460, ladislav.harvanek@plzensky-kraj.cz

Jana Filípková, média a tisk
tel. 377 195 257, mob. 724 158 913, jana.filipkova@plzensky-kraj.cz

Irena Kroftová, vedoucí oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
tel. 377 195 320, irena.kroftova@plzensky-kraj.cz

Ludmila Novotná, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Ladislav Vítek, ubytování a logistika
tel. 377 195 428, ladislav.vitek@plzensky-kraj.cz

Jana Bradová, stravování
tel. 377 195 326, jana.bradova@plzensky-kraj.cz

Petr Mašinda, vedoucí výpravy Plzeňského kraje
tel. 377 195 534, petr.masinda@plzensky-kraj.cz

Jan Müller, Plzeňská krajská organizace ČUS
tel.: 603 520 890, janm46@seznam.cz

Jakub Vais, editor webových stránek
mob.: 773 781 143, vais.jakub@gmail.com

Veronika Opršalová, Marketing ČOV
Tel.: +420 602 299 807, oprsalova@olympic.cz

Jan Stluka, Sportovní úsek ČOV
Tel.: +420 602 209 970, stluka@olympic.cz

Tomáš Houska, tiskové oddělení ČOV, mluvčí projektu ODM
Tel.: +420 725 355 670 houska@olympic.cz